Захтев за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за одсумпоравање димних гасова ТЕ Костолац б, на КП 303 Костолац – Село, град Пожаревац (број 353-02-409/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.