Na osnovu čl. 12. i 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Nosilac projekta KNAUFINSULATION DOO iz Surdulice, Naselje Belo polje bb, podneo je Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja rekonstrukcije toplog dela linije za proizvodnju impregnisane kamene vune na KP 3280 KO Surdulica na životnu sredinu za koju je kod nadležnog organa pribavljena saglasnost br. 353-02-01678/2006-02 od 06.11.2006., zaveden pod brojem 353-02-00109/2017-02 od 13.07.2017.

           Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.