ИСТЕКЛО ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за интегрисану дозволу

Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган примио захтев за интегрисану дозволу оператера „Апатинска пивара“д.о.о. Апатин, број 353-01-00322/2011-02, за рад постројења за производњу пива у Апатину, на локацији катастарских парцеле бр. 2304, 7803/3, 660/1, све КО Апатин.

Увид у захтев за интегрисану дозволу може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, соба 427, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за интегрисану дозволу овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.