На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон,43/11-УС и 14/16), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Фабрику за производњу патронираних емулзионих експлозива, емулзионих матрица, АНФО експлозива и Руднел система и складиштење привредних експлозива у Бољевцу, оператера „Eksplozivi Rudex“ д.о.о. Београд.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, сваког радног дана од 11 – 13 часова, као и у просторијама ­­­­­Општинске управе Општине Бољевац, улица Краља Александра број 24, канцеларија број 5,  сваког радног дана од 11 до 13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна презентација и јавна расправа биће одржане 9. јула 2018. године у просторијама ­­­­­Општинске управе Општине Бољевац у малој сали, са почетком у 12  часова.