Закључак о обустављању поступка одлучивања по предмету “Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта престанка рада и уклањања – демонтаже постројења за производњу керамичких производа печењем, ГО Земун, Град Београд”, због одустајања носиоца пројекта ”Tatic – Trade” d.o.o, од поднетог захтева.

Закључак о обустављању поступка можете преузети овде.