Zaključak o obustavljanju postupka odlučivanja po predmetu “Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta prestanka rada i uklanjanja – demontaže postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, GO Zemun, Grad Beograd”, zbog odustajanja nosioca projekta ”Tatic – Trade” d.o.o, od podnetog zahteva.

Zaključak o obustavljanju postupka možete preuzeti ovde.